Rozšíření knihovny FRAMES pro MATLAB

autoři: ŠPIŘÍK J., RAJMIC, P. (2010)

Rozšíření knihovny FRAMES pro Matlab, která slouží k reprezentaci signálu pomocí nedourčených systémů, obsahuje nové mateřské funkce pro generování atomů: pravoúhlý impuls, Gaborovu funkci, Bézierovy křivky, B-splajny a wavelety Daubechies různých řádů.

Technické parametry: Rozšíření této knihovny je plně kompatibilní se všemi dostupnými verzemi knihovny FRAMES určenými pro MATLAB. Samotné rozšíření je tvořeno pomocí m-filů. Popis instalace rozšíření je uložen v archivu, který je volně stažitelný. Autorem původního toolboxu Frames je Doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.

licence: bez licence

ke stažení v balíčku zip: ZDE