Software for sparse dequantization of signals

authors: RAJMIC P., ZÁVIŠKA P. (2015)

Software je určen k dekvantizaci jednorozměrných signálů. Využívá se vlastnosti, že signál je řídký v nějakém vhodném reprezentačním systému. Ten je možné v programu volit. Další parametry k nastavení jsou vstupní signál a kvantovací hladiny. Numerické řešení je proedeno iterativním algoritmem typu Douglas-Rachford pro konvexní optimalizaci součtu nehladkých funkcí. Implementace je provedena v programovacím jazyku Matlab.

licence: bez licence

ke stažení přímo dávkový soubor pro Matlab: ZDE