Statická knihovna pro paralelní výpočet 2D diskrétní vlnkové transformace

autoři: PRŮŠA, Z., RAJMIC, P.

zadavatel: vytvořeno v rámci výzkumu podpořeném projektem FEKT-J-10-8

technické parametry: Statická knihovna zkompilovaná pro Win32 kompatibilní systémy. Zdrojové kódy knihovny jsou přenositelné a mohou být kompilovány libovolným C++ kompilátorem. Knihovna se k aplikaci připojuje standardně tzn. připojují se .h a .lib soubory. Knihovna provádí paralelní výpočet dopředné a zpětné 2D vlnkové transformace podle algoritmu SegDTWT2D. Použitá knihovna pro paralelizaci je šířena pod GPLv2 www.threadingbuildingblocks.org/. Další dokumentace přímo ve složce doc v distribuci knihovny.

licence: GPLv2

ke stažení v balíčku zip: ZDE